Občianske združenie

ART & SPORT, občianske združenie

 
 
 
Hlavným cieľom nášho združenia je združovať osoby či už fyzické alebo právnické za účelom rozvíjania osobnosti mladých ľudí vytváraním podmienok a možností pre ich rast a sebarealizáciu.

Možnosť aktívneho oddychu, vhodne zvoleného, zorganizovaného a načasovaného v závislosti od špecifických potrieb konkrétnej skupiny ľudí je podľa nášho názoru dôležitým predpokladom.
Našou snahou je ponúknuť deťom, mládeži a mladým ľudom alternatívu nekonzumného spôsobu trávenia voľného času prostredníctvom aktivít prispievajúcich k osobnému rastu, sebarealizácii, asertívnosti.


© 2013 ART & SPORT, o.z.. All rights reserved. | Stránky generované publikačným systémom ac.web .