Občianske združenie

Žiadosť o 2 % z vašich daní.

Vážení priatelia,

 

dovoľte, aby som Vás v mene občianskeho združenia ART&SPORT aj tento rok oslovila s požiadavkou o príspevok 2% z Vašich daní, ktoré budú (ako každým rokom)  použité na organizovanie a podporovanie  športových, vzdelávacích a kultúrnych akcií určených pre deti a mládež.

 

V roku 2019 sme aj s Vašou podporou mohli zorganizovať alebo spoluorganizovať nasledovné akcie:

  • Karneval pre deti
  • Veľkonočné dielničky/výroba korbáčov a kraslíc
  • MDD na Lednických Rovniach
  • Úcta k starším a Deň matiek  (v spolupráci so SMŠ Športovček a Senior Klub)
  • Vyrábanie svetlonosov
  • Večer strašidiel
  • Mikulášske prekvapenie
  • Športové vianočné hry pre deti
  • Vianočné dielničky pre deti na Vianočných trhoch v Hunty Fish

 

Ďakujeme, ak sa rozhodnete pre podporu nášho občianskeho združenia. Budeme radi, ak tento príspevok dáte do pozornosti aj Vašim kolegom, priateľom a známym.

Informácie o našom OZ, ktoré použijete na tlačive:
II. Oddiel -údaje o prijímateľovi
IČO: 31813275 (zarovnajte vpravo)
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno: ART&SPORT
Sídlo/Ulica: DVORY
Súpisné číslo: 581
PSČ: 02001
Obec: PÚCHOV

ART & SPORT, občianske združenie

 
 
 
Hlavným cieľom nášho združenia je združovať osoby či už fyzické alebo právnické za účelom rozvíjania osobnosti mladých ľudí vytváraním podmienok a možností pre ich rast a sebarealizáciu.

Možnosť aktívneho oddychu, vhodne zvoleného, zorganizovaného a načasovaného v závislosti od špecifických potrieb konkrétnej skupiny ľudí je podľa nášho názoru dôležitým predpokladom.
Našou snahou je ponúknuť deťom, mládeži a mladým ľudom alternatívu nekonzumného spôsobu trávenia voľného času prostredníctvom aktivít prispievajúcich k osobnému rastu, sebarealizácii, asertívnosti.


© 2013 ART & SPORT, o.z.. All rights reserved. | Stránky generované publikačným systémom ac.web .